FENG SHUI & SPACE CLEARING - SANDRA DRINČIĆ
ONA BRINE O SVAKOM DETALJU
FENG SHUI ARHITEKTURA I PROJEKTOVANJE
FENG SHUI BUSINESS PREDAVANJA
NAJVEĆI FENG SHUI SEMINARI U EVROPI

Dve decenije iskustva u Feng Shui & Space Clearing-u.
Ona brine o svakom detalju.

Feng Shui

Dobra Feng Shui arhitektura je stvar harmonije. Bez nje je kuća samo gomila gradjevinskog materijala. Da bi bila uspešna, izgradnja Earth Healing – lečenja zemljišta je prvi korak pre početka realizacije projekta.

TCM & Feng Shui

Osnova svega je životna Qi energija - koja snažno utiče na čoveka. Protok osnovne Qi energije veoma je bitan, kako u ljudskom organizmu tako i u prostoru koji se koristi.
Svaka osoba ima odredjenu jačinu svog bio-polja, a svaki prostor drugu energetsku frekvenciju. Ulaskom čoveka u prostor, njegovo biopolje stupa u interakciju sa energijom prostora. Svrha je: bioenergetska ravnoteža izmedju čoveka i prostora. Ako u ljudskom organizmu dodje do začepljenja energetskog kanala u telu, nastaje bolest. Ako se u prostoru ne uskladi tok Qi energije, počinju da se stvaraju blokade u odredjenim aspektima života i počinje slab rad organa koji je povezan sa tim delom prostora. TCM & FENG SHUI leče istim sistemima: yin-yang i 5 elemenata. U ljudskom organizmu ima 32 zuba + 32 kičmena pršljena a Feng Shui je nastao od knjige promena I Ching koja sadrži 64 hexagrama. Prema ovom učenju: NAŠ DOM JE NAŠE TELO. Kako? Zidovi = koža, konstrukcija = kosti, krov = glava, prozori = oči, vrata = usta, sobe = organi, hodnici = cirkulacija, elektroinstalacije = nervi, itd. Zapamtite, da energija nije samo u telu i umu već svuda oko nas, i svaka osoba treba da ima kontrolu nad svojim životom i zdravljem, pritom obraćajući pažnju na fizičke simptome, ishranu, stanje misli i osećanja, kao i stanje nekretnine koji koristi. Radom na nekretnini radimo na sebi. Poštovati sebe i prostor u kom živimo i radimo, osnova je svega.

Feng Shui

Feng shui se bavi uredjenjem prostora i okoline koju čovek koristi, kako bi se dobrim energetskim tokom postiglo blagostanje, te dobro zdravlje, zadovoljstvo, pa i novac.

Više

Space Clearing

Space Clearing predstavlja tehnike pročišćenja energije u svim vrstama nekretnina.

Više

Earth Healing

Svako mesto na zemlji nosi priču o tome šta se nekada dešavalo na tom istom mestu. Deo zemljišta koji se koristi energetski utiče na korisnike istog.

Više