Dugogodišnji kontinuiran dinamičan rad na nacrtima nekretnina i poslovnih prostora, održava se redovno u okviru (uvek ne najavljene) Feng Shui praktične radionice – Sandra Drinčić. Sistem ovog dela poslovanja Feng Shui Instituta formiran je tako, da za praktične radionice,...
By :
Comments : 0

U prelepom ambijentu boardroom ,Ana’ – hotel ,Hilton’ Podgorica, održana je prva Feng Shui praktična radionica – Sandra Drinčić. Rad na nacrtima nekretnina i poslovnih prostora prijavljenih podrazumevao je sistem jedan na jedan. Rad je obuhvatio analizu zatečenog...
By :
Comments : 0