Earth Healing – lečenje zemljišta

Svako mesto na zemlji nosi priču o tome šta se nekada dešavalo na tom istom mestu. Deo zemljišta koji se koristi energetski utiče na korisnike istog. Da li su se dešavale dobre ili loše stvari…Pročitajte tekst u celosti

By :
Comments : Off
About the Author