Feng Shui hotel

Prvi Feng Shui hotel na Balkanu, “88 Rooms”, je imao svoju prelepu priču i pre nego sto je bio napravljen.
U ponudi je bilo 5 lokacija sa postojećim objektima, od kojih je trebalo izabrati najbolju za budući hotel. Lokacija i zgrada birale su se u odnosu na kompasnu poziciju zgrade, datume rodjenja oba vlasnika i zatečeno energetsko stanje zemljišta i objekta na…Pročitajte tekst u celosti

By :
Comments : Off
About the Author