Nakon mnogobrojnih upita, ove godine Feng Shui Institut prvi put je organizovao održavanje seminara vezanog za sve vrste frekvencija ljubavi. Kako ljubav u domu tako i u međuljudskim odnosima.

U tradicionalnoj kineskoj medicini emocije se smatraju glavnim uzrocima bolesti. Postoje drevne tajne uređenja prostora kojima se izbegavaju negativnosti koje loše deluju na sve vrste odnosa, pa i na ljubavni. U osnovi drevnih tajni jeste kontrola Qi energije u prostoru. Feng Shui usklađuje okruženje osobe sa njom, ka njenom najvišem dobru.

Najlepše vibracije koje čovek može da stvori u svom domu jesu vibracije ljubavi. Kada osoba svoj dom i sve stvari u njemu voli, on će sijati svetslošću ljubavi. Svima će biti prijatno da borave u tom domu, svi će se osećati zadovoljno i srećno.

Praktične naučene Feng Shui tajne za ljubav omogućile su svim prisutnima da nakon ovog seminara stvore željene enegetske tokove u svojim domovima i životima a isto tako, da mogu i drugima da pomognu analizom na njihovim nekretnama.

SLIKE SA SEMINARA                                                                     PHOTO WALL

Baloni ljubavi
Praktičan i veoma interesantan deo ovog seminara, bili su ,baloni ljubavi’ koje su prisutni puštali u nebo. Kolektivna pozitivna želja i namera, uvek stvara najvišu željenu vrekvenciju. Mnogo pozitivne enegije u balonima je bilo i pre namere pisanja želja na njima i pre puštanja istih. Uživali smo svi u toku ovog seminara a i dosta dana nakon njega.

BALONI LJUBAVI                                                                                   VIDEO

By :
Comments : 0

Leave a Reply

*