Zoran Lilić

Zoran LilicSvako ko teži profesionalnom, duhovnom i estetskom usavršavanju, lakše će to shvatiti kada shvati da uporedo sa usavršavanjem ličnosti treba produhoviti i svoj životni prostor. Suština uspeha je u postignutoj harmoniji – razvoja sopstvene ličnosti i logičnog načina uredjenja sredine, prostora u kojem čovek živi i stvara!

By :
Comments : Off
About the Author